Algemeen

Algemene gegevens

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens.

Bestuurlijke structuur
Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2022-2026 is als volgt:

Fracties

Aantal Raadsleden

Aantal Wethouders

Algemeen Belang Groot Hulst

7

2

CDA

4

1

Groot Hontenisse Hulst

3

1

PvdA

2

Hulst Plus

2

VVD

1

1

Forum voor Democratie

1

D66

1

21

5

College van Burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 16 maart 2022 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. G. Depauw, dhr. R. Ruissen, dhr. D. Steijaert en dhr. L. Mangnus.  
Burgemeester dhr. J. Mulder is voorzitter van het college.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34