Paragrafen

Grondbeleid

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de visie en de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Er wordt concreet ingegaan op de exploitaties zelf, de risico’s die ze met zich meebrengen en de te verwachten financiële resultaten.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34