Paragrafen

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de Planning en Controlcyclus, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2022 13:58:51 met de export van 08/24/2022 13:39:34